Základné aktivity Cassovia Discovery park

Prenájom nehnuteľností

Medzi základné a popredné aktivity spoločnosti patrí prenájom vlastných priestorov, či už na krátkodobé alebo dlhodobé užívanie rôzneho druhu. Spoločnosť disponuje širokou škálou priestorov na prenájom.

 

Základné delenie priestorov je nasledovné:

  • kancelárske priestory,
  • obchodné priestory,
  • ambulancie a 
  • sklady.

 


 

Správa nehnuteľností

Jedná sa o komplexnú správu nehnuteľnosti a územia, na ktorom sa nachádza.