Cassovia Discovery Park


centrum IT v Košiciach (projekt vo výstavbe)

O projekte Discovery park I.

Výstavba nového komplexu Discovery park I. bude slúžiť ako centrum pre integráciu medzinárodných spoločností so zameraním na výskum a vývoj v oblasti riešenia rôznych technológií. Ucelený park pre technologické firmy uplatní transfer technológie z akademickej pôdy do privátneho sektora.

Ideálna lokalita v blízkosti vysokoškolských internátov je vynikajúci záchytný bod, ktorý môže pomôcť a motivovať mladých k efektívnemu využitiu potenciálu pre spoločnosť, ale aj pre ich vlastný rozvoj. Blízkosť najväčšieho obchodného centra v Košiciach, ako aj ľahká dostupnosť letiska, či centra mesta, je vynikajúcim miestom pre sídlo Discovery parku.

Nielen podpora začínajúcich projektov, startupov, ale aj služba Košičanom bude úspechom Discovery Parku. Nové pracovné pozície a podpora cestovného ruchu bude vizitkou spolupráce samosprávy a súkromného sektora. Vytvorenie komplexu, ktorý poskytuje priestor pre rozvoj, vzdelávanie, kongres, oddych, či spoločenské udalosti je jedinečným projektom na Slovensku.


"Spoločné ciele budú základom obojstranne prospešnej spolupráce a úspešne odštartujú projekt, ktorý obohatí život Košičanom a poskytne priestor na rast a rozvoj mladých ľudí, začínajúcich firiem a projektov skvalitňujúcich život človeka."

Kontakty

CASSOVIA DISCOVERY PARK s.r.o.
Moldavská cesta 51
040 01 Košice
Slovakia

IČO 47 177 217
IČ DPH SK2023776843
IBAN SK7502000000003147918354